DIESELPEST

Dieselpest kan undgås og effiktivt fjernes

Selvom udtrykket dieselpest lyder temmelig dystert, refererer navnet faktisk blot til forurening af dieselolie med mikrober såsom bakterier eller skimmelsvamp. Faktisk er lidt vand i brændstoftanken nok til at sætte processen i gang. Vand kan komme ind i dieselolien som følge af kondens, forurenet diesel eller skødesløshed ved tankning.

Hvis vandet sætter sig i bunden af tanken, begynder mikroorganismer at formere sig i adskillelseslaget mellem vand og diesel. Varmere klimaer eller især sommermånederne kan resultere i, at brændstoftanke tilbyder perfekte betingelser for spredning af disse uønskede passagerer.

Mikroorganismerne danner også svovlsyrelignende forbindelser som tærer hul i tanke og brændstofrør. Under de rette forhold kan disse mikroorganismer formere sig voldsomt og tilstoppe filtre og dyser i motoren så denne ikke længere fungerer. Dieselpest kan ved uheldige situationer forårsage havari og brand i skibe.

Problemet er imidlertid ikke nødvendigvis bakterierne selv, men den proces der opstår og som i sidste ende vil danne et mørkt bioslam i brændstoftanken. Dette sorte slam kan tilstoppe filtre, rørføring eller dyser. Derudover fremmer proces korrosion i tanken og på motorkomponenter, såsom brændstof dyser og kan efterfølgende føre til betydelige langsigtede skader på motoren.

Dieselpest kan godt forbygges, og er ulykken sket, også bekæmpes. Ved brug af Drew Marine AMERSTAT 25 kan man kontrollere mikrobiologisk vækst i lagertanke og brændstofledninger og reducere systemets korrosion og tilstopning som følge af angreb.

For at undgå problemer med diesel pest anbefaler vi hos MariTeam regelmæssig kontrol af tanke der indeholder brændstof og regelmæssig tilsætning af AMERSTAT 25 beskyttelses additiver.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning kontakt MariTeam på tlf. 39186644 eller sales@mariteam.dk

MariTeam er lagerførende med DREW MARINE produkter og leverer til kunder i hele Danmark

find a post